ขอเชิญรับชมการเสวนาย้อนหลังในหัวข้อ HALLOWEEN SPECIAL SEMINAR ไสยศาสตร์ในวิถีเมือง : บทสนทนาว่าด้วยความเคลือบแคลง ความย้อนแย้ง และการแสวงหา

เมื่อวันอังคารที่ 31 เดือนตุลาคม 2566 เวลา 13.00-14.30 น. ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ ได้จัดการเสวนา HALLOWEEN SPECIAL SEMINAR ไสยศาสตร์ในวิถีเมือง : บทสนทนาว่าด้วยความเคลือบแคลง ความย้อนแย้ง และการแสวงหา โดยมีวิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษม เพ็ญภินันท์ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร ท่านสามารถรับชมการเสวนาย้อนหลังได้ที่นี่

[post-views]