ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Khyentse Award Ceremony 2023

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Khyentse Award Ceremony 2023 จัดโดยฝ่ายวิรัชกิจ คณะอักษรศาสตร์ และ Khyentse Foundation เพื่อมอบรางวัลและทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่มีผลงานดีเด่นในสาขาที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา และรับฟังการนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัล ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 – 12.00 น. ห้อง 815 อาคารมหาจักรีสิรินธร ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้โดยสแกน QR code ในโปสเตอร์

[post-views]