ขอเชิญรับฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “ฝุ่น PM2.5 และผลกระทบที่ซ่อนอยู่”

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนางานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญรับฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “ฝุ่น PM2.5 และผลกระทบที่ซ่อนอยู่”

ร่วมเสวนาโดย

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ และ อาจารย์มัลลิกา สุกิจปาณีนิจ เป็นวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกกมล วรรณเมธี เป็นพิธีกร

สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

————————————————————————–

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังได้ที่นี่

[post-views]