ขอเชิญชวนนิสิตและนักศึกษาที่สนใจ (ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชา ชั้นปี และสถาบัน) เข้าร่วมแข่งขันในงาน Microsoft ASEAN AI for Accessability Hackathon

ศูนย์มนุษยศาสตร์ดิจิทัล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Microsoft ขอเชิญชวนนิสิตและนักศึกษาที่สนใจ (ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชา ชั้นปี และสถาบัน) เข้าร่วมแข่งขันในงาน Microsoft ASEAN AI for Accessability Hackathon เพื่อนำเสนอไอเดียที่ AI และ Cloud จะสามารถสนับสนุนให้ผู้พิการขยายขีดความสามารถและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับการฝึกอบรมและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของ Microsoft และศูนย์มนุษยศาสตร์ดิจิทัล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 และนำเสนอไอเดียเพื่อเข้ารับการประเมินภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ส่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกในรอบสุดท้าย จะต้องนำเสนอไอเดียต่อคณะกรรมการตัดสินในวันที่ 18 มิถุนายน 2567

การแข่งขันจะเป็นประเภททีม ที่มีจำนวนสมาชิกระหว่าง 2-5 คน ผู้ที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลการสมัครได้ที่ https://aka.ms/AI4AHackTH หรือสแกน QR Code ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

[post-views]