รองศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ได้รับเชิญบรรยายพิเศษหัวข้อ “So bodhisatto, Jātakas mural paintings in the temples in Thonburi” (โส โพธิสตฺโต, ภาพจิตรกรรมชาดกในวัดฝั่งธนบุรี )

รองศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ได้รับเชิญบรรยายพิเศษหัวข้อ “So bodhisatto, Jātakas mural paintings in the temples in Thonburi” (โส โพธิสตฺโต, ภาพจิตรกรรมชาดกในวัดฝั่งธนบุรี ) ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 – 16.00 น. (เวลาประเทศเยอรมนี) หรือ 19.00 -21.00 น. (เวลาประเทศไทย) จัดโดย Universität Hamburg ผ่านโปรแกรม Zoom

[post-views]