ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ประกาศรับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ประกาศรับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาเอก​ เน้นงานสอนและวิจัยแบบสหสาขาวิชาทางด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้​ (และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)​

– การพัฒนาและ/หรือประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ​ (รวมถึงปัญญาประดิษฐ์)​ ในงานด้านมนุษยศาสตร์​หรือการจัดการวัฒนธรรม

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศทางวัฒนธรรม

– มนุษยศาสตร์ดิจิทัล​

– วิทยาการข้อมูลทางด้านวัฒนธรรม

– การดูแลรักษาและการสงวนรักษาดิจิทัล​ (Digital​ curation​ and preservation)

รายละเอียดและช่องทางการสมัครดูได้ที่นี่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง “ภาพถ่ายบนไปรษณียบัตรกับการขับเน้นความไม่สมมาตรระหว่างสองวัฒนธรรม: กรณีศึกษาในบันทึกการเดินทางของนักเขียนอิตาเลียน ซัลวาตอเร เบสโซ” โดย อาจารย์ ดร.ภณิตา ศิลปวิทยาดิลก