ขอเชิญรับชมการบรรยายย้อนหลัง ในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “โสเภณีการละคร”

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนางานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญรับฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “โสเภณีการละคร” 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว
สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
————————————————————————–
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท่านสามารถรับชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่นี่

[post-views]