รายการวิทยุ “Talking Arts: อักษรศาสตร์ชวนคุย” ประจำเดือนมีนาคม 2567

“รายการวิทยุ “Talking Arts: อักษรศาสตร์ชวนคุย ” ประจำเดือนมกราคม 2567 ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น. 

รังฟังย้อนหลังได้ที่ https://soundcloud.com/arts_chula-research-affair-division 

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 

เรื่อง: “ใบลานสู่การต่อยอดนวัตกรรมเพื่อสังคม”

วิทยากร: ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 

เรื่อง: “โธมัส มันน์”

วิทยากร: รศ.ดร.อารตี แก้วสัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก

ผู้ดำเนินรายการ: อ.ดร.นันทนา อนันต์โกศล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 

เรื่อง: “ว่าด้วยเรื่อง Soft Power ไทยในรัสเซีย”

วิทยากร: อ.ดร.ณัฐนพ พลาหาญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก

ผู้ดำเนินรายการ: อ.ดร.ชนันพร เหมสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 

เรื่อง: “กามูกับข้อใคร่ครวญเรื่องเครื่องประหารกีโยตีน”

วิทยากร: รศ.ดร.พิริยะดิศ มานิตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก

ผู้ดำเนินรายการ: อ.ดร.วณิชชา กาญจโนภาศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก

 

[post-views]