รายการวิทยุ “Talking Arts: อักษรศาสตร์ชวนคุย” ประจำเดือนเมษายน 2567

คณะอักษรศาสตร์ โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ ขอเชิญฟังรายการ Talking Arts: อักษรศาสตร์ชวนคุย 4 ตอนพิเศษ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษา
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2567 เรื่อง “เทพรัตนวรรณศิลป์”
* วิทยากร รศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล
* ผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร.กัญญา วัฒนกุล
* ตอนนี้สามารถฟังย้อนหลังได้ที่ https://m.soundcloud.com/arts_chula-research…/ww7r9m68rjc7
วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2567 เรื่อง “เทพรัตนนิพนธ์ : เดินตามรอยเท้าพ่อ“
* วิทยากร รศ.ดร.วัลยา วิวัฒน์ศร
* ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2567 เรื่อง “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กับภาษาเยอรมัน“
* วิทยากร ศ.พิเศษ ดร.อำภา โอตระกูล
* ผู้ดำเนินรายการ อ.ดร.นันทนา อนันต์โกศล
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2567 เรื่อง “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กับจีน“
* วิทยากร ศ.พิเศษ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ และ ผศ.ดร.สุรีย์ ชุณหเรืองเดช
* ผู้ดำเนินรายการ อ.ดร.รัฐพร สวรรค์พิทักษ์
ท่านสามารถติดตามรายการได้ทุกเช้าวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz (CU Radio) และฟังย้อนหลังในรูปแบบ Podcast บน Spotify และ Apple Podcast https://shorturl.asia/26HzK

 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง “ภาพถ่ายบนไปรษณียบัตรกับการขับเน้นความไม่สมมาตรระหว่างสองวัฒนธรรม: กรณีศึกษาในบันทึกการเดินทางของนักเขียนอิตาเลียน ซัลวาตอเร เบสโซ” โดย อาจารย์ ดร.ภณิตา ศิลปวิทยาดิลก