ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญ เป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการสื่อสาร การรณรงค์ นโยบาย 80 ปี ฟันดี 20 ซี่ ให้กับกรมอนามัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากกรมอนามัย ไปเป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการสื่อสาร การรณรงค์ นโยบาย 80 ปี ฟันดี 20 ซี่ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน นนทบุรี และผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง