รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท สาขาวิชาภาษาเวียดนาม ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร “Cultural Awareness for Working with Vietnamese”

รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท สาขาวิชาภาษาเวียดนาม ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร “Cultural Awareness for Working with Vietnamese” เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง