อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการอภิปรายในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ไทย” ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย ไปเป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการอภิปรายในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ไทย” เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.30 -11.30 น. ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง