อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเสวนา เรื่อง “Learning Resources around U”

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปเป็นวิทยากรเสวนา เรื่อง “Learning Resources around U” เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. และเรื่อง การวิจัยในยุคดิจิทัล: เครื่องมือวิจัยและการรวบรวมข้อมูล เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง