ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์ อาจารย์ประจำหน่วยวิชาอารยธรรมไทย ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจความถูกต้องของเนื้อหา “หลักการใช้ภาษา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์ อาจารย์ประจำหน่วยวิชาอารยธรรมไทย ได้รับเชิญจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจความถูกต้องของเนื้อหา “หลักการใช้ภาษา” ประกอบวิชาภาษาไทย 1 และภาษาไทย 2  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง