อาจารย์ ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับรางวัลจากผลงานวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต เรื่อง “มหาปราติหารยสูตรในคัมภีร์ต้นฉบับจากกิลกิต: ฉบับชำระเชิงวิพากษ์ การแปล และการวิเคราะห์ตัวบท”

อาจารย์ ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับรางวัลจากผลงานวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต เรื่อง “มหาปราติหารยสูตรในคัมภีร์ต้นฉบับจากกิลกิต: ฉบับชำระเชิงวิพากษ์ การแปล และการวิเคราะห์ตัวบท” (The Mahāprātihāryasūtra in the Gilgit Manuscripts: A Critical Edition, Translation and Textual Analysis) โดยมี Professor Dr. Jens-Uwe Hartmann เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก สำเร็จการศึกษาจาก Ludwig Maximilians-Universität เมืองมิวนิก ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง