รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรภายในงาน Ubiquitous U-Learn We Share ครั้งที่ 1/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรภายในงาน Ubiquitous U-Learn We Share ครั้งที่ 1/2565 ธีม Ready Set Go : กว่าจะเป็นวิจัย I แรงบันดาลใจ จริยธรรม และการเผยแพร่ ในหัวข้อ “สู่เส้นทางการวิจัย จรรยาบรรณกับการวิจัย : กรณีการคัดลอกผลงานทางวิชาการ” เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 – 20.30 น. ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง