ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (Peer Review) เรื่อง “จารึกสลักภาษาอินโดอารยันยุคกลาง: ภาพรวมและการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับเชิญจากวารสารธรรมธารา ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (Peer Review) เรื่อง “จารึกสลักภาษาอินโดอารยันยุคกลาง: ภาพรวมและการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา”

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง