ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาทั่วไป ไปเป็นวิทยากรในรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา WINE EDUCATION หัวข้อ “Wine and Culture”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอิตาเลียน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาทั่วไป ไปเป็นวิทยากรในรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา WINE EDUCATION หัวข้อ “Wine and Culture” เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ  ห้อง 302  ตึกวศวกรรม 1

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง