อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง “การประเมินการรู้สารสนเทศในยุคดิจิทัล”

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานวิทยทรัพยากร ไปเป็นวิทยากร เรื่อง “การประเมินการรู้สารสนเทศในยุคดิจิทัล” ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:00 – 16:00 น. ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง