รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ ลิขสิทธิ์ใช้สื่อเพื่อการเรียนการสอน

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปเป็นวิทยากรในหัวข้อ ลิขสิทธิ์ใช้สื่อเพื่อการเรียนการสอน ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง