รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “กฎหมายน่ารู้สำหรับการจัดการสารสนเทศ”

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรในหัวข้อ “กฎหมายน่ารู้สำหรับการจัดการสารสนเทศ” เมื่อวันจันทร์ที่ 31  ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 – 12:00 น.

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง