ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการพัฒนาระบบจัดพื้นที่และเครือข่ายองค์กรสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการพัฒนาระบบจัดพื้นที่และเครือข่ายองค์กรสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา ณ สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 3–5 พฤศจิกายน 2565

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง