ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นยา สุจฉายา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาระบบส่งมอบและการประเมินคุณค่าเอกสาร”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นยา สุจฉายา อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ไปเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาระบบส่งมอบและการประเมินคุณค่าเอกสาร” และเข้าร่วมประชุมสัมมนา เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุมสกายวิว โรงแรม อีโค โคซี่ บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง