รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรนำกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตร POLICY BRIEF WORKSHOP PROGRAM

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy : THAI) ไปเป็นวิทยากรนำกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตร POLICY BRIEF WORKSHOP PROGRAM ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน