ผู้ช่วยศาสตราจารย์หัตถกาญจน์ อารีศิลป ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์: สารคดี/บทความ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หัตถกาญจน์ อารีศิลป อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไปเป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์: สารคดี/บทความ” เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน