รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การสร้างผลงานทางวิชาการอย่างมีจรรยาบรรณในกระแสความท้าทาย”

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ไปเป็นวิทยากรเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การสร้างผลงานทางวิชาการอย่างมีจรรยาบรรณในกระแสความท้าทาย” เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566  เวลา 13:00 – 16:00 น. ผ่านระบบออนไลน์ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง