รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ “พงศาวดารและ “การสร้าง” ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกา”

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ไปเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ “พงศาวดารและ “การสร้าง” ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกา” ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา  12:30 -15:30 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ห้อง MLC-324  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง