ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรในหัวข้อ “หลักการจัดการและดูแลรักษาข้อมูลดิจิทัล”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์ ไปเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรในหัวข้อ “หลักการจัดการและดูแลรักษาข้อมูลดิจิทัล” ในวันที่ 4 ตุลาคม 2566  เวลา 13:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 7 ธนาคารแห่งประเทศไทย  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง