อาจารย์ ดร.ดาวเรือง วิทยารัฐ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ชื่อตอน เขมรเป็นเหตุ สังเกตได้

อาจารย์ ดร.ดาวเรือง วิทยารัฐ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตปัตตานี ไปเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ชื่อตอน เขมรเป็นเหตุ สังเกตได้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 – 16:00 น. ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง