ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ และอาจารย์ ดร.ประโลม บุญรัศมี ได้รับเชิญไปเป็นผู้สอนในหัวข้อ “Wine and Culture”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอิตาเลียน และอาจารย์ ดร.ประโลม บุญรัศมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาโปรตุเกส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย ไปเป็นผู้สอนในหัวข้อ “Wine and Culture” ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 409 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง