อาจารย์ ดร.อัสนี พูลรักษ์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “ศัพท์กวีจากภาษาบาลี-สันสกฤต” 

อาจารย์ ดร.อัสนี พูลรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “ศัพท์กวีจากภาษาบาลี-สันสกฤต”  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 13:00 – 16:00 น. ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง