สารสนเทศสู่สังคม ณ โรงเรียนหนองแซงวิทยา

สารสนเทศสู่สังคม ณ โรงเรียนหนองแซงวิทยา

นิสิตชมรมสารนิเทศศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เดินทางไปยังโรงเรียนหนองแซงวิทยา จังหวัดสระบุรี เพื่อจัดกิจกรรมในโครงการสารสนเทศสู่สังคม เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 โครงการดังกล่าวเป็นการฝึกฝนให้นิสิตของภาควิชาได้นำความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง รวมทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนอีกด้วย

รับมอบกองทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา สุรวดี

รับมอบกองทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา สุรวดี

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ทายาทผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา สุรวดี อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ นำโดยคุณเรณู สุรวดี และคุณศุภมิตร สุดสัตย์ เข้าพบคณบดีคณะอักษรศาสตร์และคณาจารย์ภาควิชาเพื่อมอบเงินสมทบกองทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา สุรวดี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของอาจารย์และเป็นการช่วยพัฒนางานกิจการนิสิตของภาควิชา

ขอเชิญร่วมงาน “กตเวทิตา บุรพคณาจารย์​”

ขอเชิญร่วมงาน “กตเวทิตา บุรพคณาจารย์​”

ขอเชิญคณาจารย์​ ศิษย์เก่า​ นิสิตปัจจุบัน​ และผู้ที่สนใจ​ร่วม​รำลึกพระคุณ​ ของคณาจารย์ผู้ก่อตั้งและพัฒนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์​ จุฬาฯ​ ในงาน “กตเวทิตา บุรพคณาจารย์​” ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น​ 9​ อาคารมหาจักรีสิรินธร

LibSci@Chula at ICADL 2018

LibSci@Chula at ICADL 2018

Two faculty members from our department, Dr.Songphan Choemprayong and Dr.Sorakom Dissamarn, presented their works at the 20th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL 2018). The conference was hosted by the University of Waikato, New Zealand from November 19 – 22, 2018. Dr.Choemprayong gave a presentation entitled “Development of Content-Based Metadata Scheme of Classical Poetry in Thai National Historical Corpus” while Dr.Dissamarn delivered a poster presentation on “A Visual Content Analysis of Thai Government’s Census Infographics.”

Results of Admissions to Graduate Programs in Information Studies for the 2nd Semester, Academic Year 2018

Results of Admissions to Graduate Programs in Information Studies for the 2nd Semester, Academic Year 2018

The admission decision of Graduate Programs in Information Studies is announced. Find out who has been accepted to our programs. Congratulations to all who are accepted to our program.

The admission for the first semester of academic year 2019 (starting August 2019) would begin around March. If you would like to get updated about the information about admission programs, please submit your inquiry to libsci@chula.ac.th.

Dr.Wachiraporn presented at Web Archiving Conference 2018

Dr.Wachiraporn presented at Web Archiving Conference 2018

Our lecturer, Dr.Wachiraporn Klangtanaboon, presented a paper at Web Archiving Conference 2018 in New Zealand. The paper is entitled “Web Content in Anthropology: Lessons Learned for a Step in the Right Direction” outlining a web archiving initiative at the Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre.