ดร.ทรงพันธ์ นำเสนองานวิจัย 3 รายการ ณ ประเทศออสเตรเลีย

ดร.ทรงพันธ์ นำเสนองานวิจัย 3 รายการ ณ ประเทศออสเตรเลีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.ทรงพันธ์​ เจิมประยงค์​​ หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิขาการ 3 รายการด้านการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น การจัดการความรู้ และการใช้งานมาตรฐานการลงรายการข้อมูลบรรณานุกรม ณ ประเทศออสเตรเลีย​ ระหว่างวันที่​ 18-29 ตุลาคม​ 2562

Dr.Songphan Choemprayong, our department chair, visited multiple cities in Australia to presented his works during October 18-29, 2019.

ดร.ทรงพันธ์ นำเสนอผลงานในการประชุม ASIS&T 2019

ดร.ทรงพันธ์ นำเสนอผลงานในการประชุม ASIS&T 2019

Dr. Songphan Choemprayong co-presented a paper entitled “Objectives & key results for active knowledge sharing in IT consulting enterprises: A feasibility study” with Ms. Nattakan Klanwaree, a graduate from Master’s program in Technopreneurship and Innovation Management, Chulalonkorn University at the 82nd Annual Meeting of Association for Information Science and Technology (ASIS&T) in Melbourne between October 19-23, 2019.

หลักสูตร อ.บ. และ อ.ม. สารสนเทศศึกษา ผ่านการรับรองคุณภาพจาก CILIP, UK

หลักสูตร อ.บ. และ อ.ม. สารสนเทศศึกษา ผ่านการรับรองคุณภาพจาก CILIP, UK

It’s our pleasure to announce that our BA in Information Studies (Thai program) and MA in Information Studies (English program) are accredited by the Chartered Institute of Library and Information Professionals. The Department had an opportunity to welcome the independent assessor, Dr Carolynn Rankin, and CILIP representative, Ms Helen Berry, for final evaluation between 16th and 17th October 2019. With this accreditation, our graduates are now eligible to apply for a position that requires CILIP accreditation around the world.

C2F Scholarship for PhD Student – New Deadline October 31, 2019

C2F Scholarship for PhD Student – New Deadline October 31, 2019

The Graduate Programs in Information Studies (GPIS) at Chulalongkorn University now offering one(1) PhD scholarship for a talented , highly motivated, and dedicated student. The applicants must meet the admission qualifications and requirements and have a research interests one of the following areas: personal digital archiving, personal health records, participatory/community archives, or research data management and/or services. Also applicants with prior experience with data mining, machine learning, NLP, or user experience design are preferred.

The dealine of application submission is September 30, 2019. For more information, please contact .

Now accepting application for 2nd Semester of 2019 Graduate Program admissions – Funding Aids Available

Now accepting application for 2nd Semester of 2019 Graduate Program admissions – Funding Aids Available

The Graduate Programs in Information Studies (GPIS) is now accepting admission applications for the second semester of academic year 2019 entry (beginning January 2020). The deadline for application submission is November 7, 2019.

Check out our update requirements for MA applicants. Funding aids are also available for both domestic and international students!

New deadline for 2019 GPIS general admissions

New deadline for 2019 GPIS general admissions

Great news! The deadline of application submission for GPIS admissions has been extended to May 31, 2019. If you would like to apply to either MA or PhD program in Information Studies, please visit GPIS General Admissions – Application Form. Please note that all required documents must be received by the admission office by May 31, 2019. If you have any questions regarding the application, please contact or call +66-2218-4817 (only applicable during 9.00am – 5.00pm (Bangkok time) on weekdays).