วลัยพร ชวะเดช
เจ้าหน้าที่ เลขานุการ ภาควิชาภาษาศาสตร์  
ติดต่อ โทร. 0-2218-4692
ปัทมา ฮอว์กินส์
เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ ภาควิชาภาษาศาสตร์

ติดต่อ โทร. 0-2218-4692
E-mail:  linguisticschula@yahoo.com