ภาษาศาสตร์โอลิมปิก

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานเปิดตัว “ภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย” (ภอท.) (Thailand Linguistics Olympiad (LOT))
ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30-15.00 น. ผ่านทาง Facebook ของภาควิชาภาษาศาสตร์

Facebook https://www.facebook.com/LingChula

พบกับการแนะนำข้อมูลและถามตอบเกี่ยวกับภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย พร้อมการเฉลยตัวอย่างข้อสอบ ผู้สนใจสามารถลองทำข้อสอบล่วงหน้าได้ที่ http://bit.ly/2MVpWyV

Web : ภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1