อักษรพาที “ภาษากับการสร้างตัวตนทางเพศของผู้ชายไทยที่ไม่ได้มีพฤติกรรมทางเพศตรงตามแนวทางหลักของสังคม”

อักษรพาที “ภาษากับการสร้างตัวตนทางเพศของผู้ชายไทยที่ไม่ได้มีพฤติกรรมทางเพศตรงตามแนวทางหลักของสังคม”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “ภาษากับการสร้างตัวตนทางเพศของผู้ชายไทยที่ไม่ได้มีพฤติกรรมทางเพศตรงตามแนวทางหลักของสังคม” โดย อ. ดร.ภาวดี สายสุวรรณ (ออกอากาศวันที่ 15 กรกฎาคม 2560) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Online/Radio.php?url=2017071507300805 รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-8.05 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

Dlives Forum

Dlives Forum

Dlives Forum 2017 การประชุมฟอรั่มนานาชาติว่าด้วยข้อมูล สารสนเทศ และความรู้เพื่อชีวิตดิจิทัล จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 พ.ย. 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานนี้เป็นการรวมเอาสองสุดยอดการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาไว้ในงานเดียว คือ ICADL และ A-LIEP พี่น้องผองเพื่อนในวงการสารสนเทศ ห้องสมุด และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง โพสต์โดย Dlives Forum บน 16 กันยายน 2017   ภาษาศาสตร์มีบทบาทในชีวิตดิจิทัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็นช่วยในการจัดกลุ่มหรือแนะนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลความรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละคน ตลอดจนช่วยสกัดข้อมูลที่น่าสงสัย รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ ถ้าอยากรู้ว่าความรู้ด้านภาษาศาสตร์สามารถนำไปประยุกต์กับศาสตร์ด้านอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ชีวิตดิจิทัลดีขึ้นได้อย่างไร ร่วมหาคำตอบได้ใน “การประชุมฟอรั่มนานาชาติว่าด้วยข้อมูล

รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ มีทักษะการใช้ภาษาไทยดีมาก มีความรู้ภาษาอังกฤษดี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริหารจัดการภายในสำนักงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี หากสามารถใช้ Photoshop, Illustrator, Word Press และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ดูรายละเอียดคุณสมบัติ ลักษณะงาน และหลักฐานการสมัครได้ที่ http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_2755.pdf สมัครผ่านทาง http://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/ และสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหาร คณะอักษรศาสตร์ โทร. 0-2218-4869-70 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2560 ในวันและเวลาทําการ

Metaphor and corpus linguistics

Metaphor and corpus linguistics

  The Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, cordially invites to all interested to a special lecture “Metaphor and corpus linguistics” by Dr. Baramee Kheovichai from Silpakorn University. Date: Friday, September 1, 2017 Time: 1.30-3.30 pm Venue: 408

ปาฐกถาอักษราภิวัฒน์ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์

ปาฐกถาอักษราภิวัฒน์ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมฟังชุดปาฐกถาพิเศษ “อักษราภิวัตน์” ซึ่งจัดขึ้นในวาระที่คณะอักษรศาสตร์ครบรอบ 100 ปี หัวข้อ “ความรู้ทางภาษาศาสตร์กับการทดสอบทางสมรรถภาพทางภาษา” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารมหาจักรีสิรินธร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-4899 ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1ICZHA5wQyTD7yJ_kYXaCN9Ig5zgZDg2Fs66xRxAKP78

TH Sarabun Chula Font

TH Sarabun Chula Font

ภาควิชาภาษาศาสตร์ ภูมิใจนำเสนอฟอนต์ TH Sarabun Chula ฟอนต์ซึ่งพัฒนามาจากฟอนต์ TH Sarabun PSK และ TH Sarabun New โดยปรับเพิ่มให้มีสัทอักษรสากล (IPA)อักขระกรีก รวมทั้งเครื่องหมายเสริม (diacritics) ต่างๆ จำนวนมาก เพื่อแก้ปัญหาในการแสดงผลข้อความที่มีสัทอักษรและอักขระพิเศษ และเพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพ์เอกสารให้สามารถพิมพ์ข้อความที่มีภาษาไทยและการถ่ายถอดเสียงปะปนกันได้โดยไม่ต้องสลับฟอนต์ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดฟอนต์ TH Sarabun Chula ได้<<ที่นี่>> โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฟอนต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอิ๊งแอ๊ป คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปาฐกถาอักษราภิวัฒน์ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์

ปาฐกถาอักษราภิวัฒน์ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์

    คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมฟังชุดปาฐกถาพิเศษ “อักษราภิวัตน์” ซึ่งจัดขึ้นในวาระที่คณะอักษรศาสตร์ครบรอบ 100 ปี หัวข้อ “อำนาจของภาษา: ความรัก ความเกลียด ความรุนแรง ความปรองดอง ภาษาบันดาลได้” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 303-304 อาคารมหาจักรีสิรินธร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-4899 ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://goo.gl/forms/4mAZv2vWXbj20q2k1

รายการอักษรพาที

รายการอักษรพาที

ขอเชิญผู้ที่สนใจรับฟังการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นทางภาษาศาสตร์โดยคณาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ ในรายการอักษรพาที เช้าวันเสาร์ เวลา 7.30 – 7.55 น. ทางคลื่นวิทยุจุฬา ในเดือนกรกฎาคมนี้

Search news from Department of Linguisitics:
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Lectures
News
Uncategorized