รายการอักษรพาที

[wpdreams_ajaxsearchlite]

ขอเชิญผู้ที่สนใจรับฟังการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นทางภาษาศาสตร์โดยคณาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ ในรายการอักษรพาที เช้าวันเสาร์ เวลา 7.30 – 7.55 น. ทางคลื่นวิทยุจุฬา ในเดือนกรกฎาคมนี้