TH Sarabun Chula Font

ภาควิชาภาษาศาสตร์ ภูมิใจนำเสนอฟอนต์ TH Sarabun Chula ฟอนต์ซึ่งพัฒนามาจากฟอนต์ TH Sarabun PSK และ TH Sarabun New โดยปรับเพิ่มให้มีสัทอักษรสากล (IPA)อักขระกรีก รวมทั้งเครื่องหมายเสริม (diacritics) ต่างๆ จำนวนมาก เพื่อแก้ปัญหาในการแสดงผลข้อความที่มีสัทอักษรและอักขระพิเศษ และเพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพ์เอกสารให้สามารถพิมพ์ข้อความที่มีภาษาไทยและการถ่ายถอดเสียงปะปนกันได้โดยไม่ต้องสลับฟอนต์

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดฟอนต์ TH Sarabun Chula ได้<<ที่นี่>> โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ฟอนต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอิ๊งแอ๊ป คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย