อักษรพาที “ภาษากับการคอรัปชั่น”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “ภาษากับการคอรัปชั่น” โดย อ. นฤดล จันทร์จารุ (ออกอากาศวันที่ 22 กรกฎาคม 2560) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Online/Radio.php?url=2017072207300805

รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-8.05 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz

จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์