อบรม “นำเสนออย่างไรให้ชนะใจผู้ฟัง”

การนำเสนอผลงานวิชาการเป็นเรื่องสนุก!

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนิสิตภาษาศาสตร์ และนิสิตอักษรศาสตร์อื่นๆ ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเพื่อฝึกทักษะการนำเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อ “นำเสนออย่างไรให้ชนะใจผู้ฟัง” โดย อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง 401/5 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมัครเข้าอบรมได้ที่ https://goo.gl/forms/Fiwk1SUCmFq0sh1V2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-4692 หรือ linguistics.artschula@gmail.com