Tag: ภาวดี สายสุวรรณ

อักษรพาที: “ความเป็นชาติกับการเลือกใช้ภาษาในประเทศสิงคโปร์”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “ความเป็นชาติกับการเลือกใช้ภาษาในประเทศสิงคโปร์” โดย อ. ดร.ภาวดี สายสุวรรณ (ออกอากาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=201811170730 รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-7.55 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

อักษรพาที “ภาษากับการสร้างตัวตนทางเพศของผู้ชายไทยที่ไม่ได้มีพฤติกรรมทางเพศตรงตามแนวทางหลักของสังคม”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “ภาษากับการสร้างตัวตนทางเพศของผู้ชายไทยที่ไม่ได้มีพฤติกรรมทางเพศตรงตามแนวทางหลักของสังคม” โดย อ. ดร.ภาวดี สายสุวรรณ (ออกอากาศวันที่ 15 กรกฎาคม 2560) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Online/Radio.php?url=2017071507300805 รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-8.05 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์