Tag: อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์

Linguistics welcomes new faculty member

ภาควิชาภาษาศาสตร์ต้อนรับสมาชิกใหม่ อาจารย์ ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์  อาจารย์อรรถพลได้รับทุนรัฐบาลไทยไปศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาระบบสัญลักษณ์ (Symbolic Systems) จากมหาวิทยาลัย (Stanford University) ได้รับปริญญาโทสาขาสถิติ จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ปริญญาโทสาขาประสาทวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน (Princeton University) ปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยแบรนไดซ์ (Brandeis University) และปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยแบรนไดซ์ ทำวิทยานินพนธ์ปริญญาเอกในหัวข้อ “Neural Discourse Modeling” อาจารย์อรรถพลเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาการประมวลผลภาษาธรรมชาติ… Read more »

บรรยายพิเศษ: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในปริจเฉท แบบอัตโนมัติด้วยการจำแนกคำเชื่อม

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในปริจเฉทแบบอัตโนมัติด้วยการจำแนกคำเชื่อม” โดย ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-14.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 401/5 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-4692