Tag: อรรถพล

Linguistics welcomes new faculty member

ภาควิชาภาษาศาสตร์ต้อนรับสมาชิกใหม่ อาจารย์ ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์  อาจารย์อรรถพลได้รับทุนรัฐบาลไทยไปศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาระบบสัญลักษณ์ (Symbolic Systems) จากมหาวิทยาลัย (Stanford University) ได้รับปริญญาโทสาขาสถิติ จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ปริญญาโทสาขาประสาทวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน (Princeton University) ปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยแบรนไดซ์ (Brandeis University) และปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยแบรนไดซ์ ทำวิทยานินพนธ์ปริญญาเอกในหัวข้อ “Neural Discourse Modeling” อาจารย์อรรถพลเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาการประมวลผลภาษาธรรมชาติ… Read more »