บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และผู้มีจิตศรัทธา ได้มอบอาหารกล่องให้แก่โครงการข้าวแสนกล่อง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์รศนาภรณ์ วีรวรรณ ในฐานะผู้แทนคณาจารย์​ บุคลากร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้มีจิตศรัทธา ได้มอบอาหารกล่องจากร้านอาหารในโรงอาหารอักษรฯ …

Meeting with staff from Aoyama Gakuin

On Wednesday, May 26, 2021, the Faculty of Arts represented by Asst. Prof. Nirada Chitrakara and Dr. Porranee Singpliam met online with Faculty Staff from Aoyama Gakuin University. The purpose of the meeting was to discuss the possibility of the onsite exchange program in 2022 …

อ.กิตติพงศ์ บุญเกิด เป็นแขกรับเชิญพูดคุยให้ความรู้ในรายการ ปกิณกะอินเดีย

อ.กิตติพงศ์ บุญเกิด อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ เป็นแขกรับเชิญพูดคุยให้ความรู้ในรายการ ปกิณกะอินเดีย ตอน “สำนวนภาษาฮินดีที่น่าสนใจ” ออกอากาศทางวิทยุจุฬา FM 101.5 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 …

งานแนะแนวสาขาสารสนเทศศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมปลายหรือผู้ที่สนใจมาร่วมฟังและทำความรู้จักสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาให้มากขึ้นในงาน “แนะแนวสาขาสารสนเทศศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ” ตอบทุกข้อสงสัย– วิชาเอก-วิชาโทนี้เรียนอะไร– เปิดรับสมัครรอบไหนบ้าง– บรรยากาศการเรียนเป็นอย่างไร– ฝึกงานกันที่ไหนบ้าง– จบไปแล้วทำงานอะไรได้บ้าง งานนี้จะไขทุกประเด็นคำถามให้น้อง ๆ จากประสบการณ์ของพี่ ๆ ที่เรียนสารสนเทศศึกษาโดยตรงในบรรยากาศสบาย ๆ Live สดในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 64 เวลา 13.00-14.30 น. ผ่าน Facebook Page: Department of Library Science at Chulalongkorn ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาฯ

เชิญรับชมวิดีโอพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านภาษาไทย: วิวิธวิจัยภาษาไทย ครั้งที่ 3

เชิญรับชมวิดีโอพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านภาษาไทย: วิวิธวิจัยภาษาไทย ครั้งที่ 3 จัดโดย
– หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก …

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบเปิดรายวิชาระดับ ป.โท ให้บุคคลภายนอกเรียนร่วมกับนิสิตได้

ในภาคการศึกษาหน้า ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบเปิดรายวิชาระดับ ป.โท 3 รายวิชา ซึ่งบุคคลภายนอกสามารถสมัครเรียนร่วมกับนิสิตของภาคได้ …

นิสิตภาควิชาภาษาไทยได้รับรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ประจำปี 2564

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ นายภูริทัต หงษ์วิวัฒน์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ประจำปี 2564 ด้านผู้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย จากมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์

โครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะ หัวข้อ ว่าด้วยหนังสือ มิติเชิงสังคมของความรู้: ญาณวิทยาเชิงสังคม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะ หัวข้อ ว่าด้วยหนังสือ มิติเชิงสังคมของความรู้: ญาณวิทยาเชิงสังคม (Social Dimensions of Knowledge: Social Epistemology) โดย ผศ.ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ ดำเนินรายการโดย คุณกฤษฎา ศุภวรรธนะกุล (Admin เพจ WanderingBook) วันที่ 30 พฤษภาคม 2564เวลา 15.00-17.00 น. ทาง Application Zoomและ Facebook Page: PhilosophyChula และ WanderingBook ลงทะเบียนเข้าร่วมการบรรยายทาง Zoom ได้ที่ https://forms.gle/Z9rZdPhtE68mv3xB9————————————-หนังสือ มิติเชิงสังคมของความรู้: ญาณวิทยาเขิงสังคม (2564) เขียนโดย ผศ.ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โดยญาณวิทยาเชิงสังคม (social epistemology) เป็นแนวทางการทำญาณวิทยารูปแบบหนึ่งที่สนใจมิติเชิงสังคมเกี่ยวกับความรู้ ตัวอย่างเช่น สนใจ “หลักฐานเชิงสังคม” เช่นข้อความหรือคำพูดที่ […]

ขอเชิญรับชมวิดีโอกิจกรรมโรงเล่า หัวข้อ “ไปศาจี…ผีก็มีภาษา?”

ขอเชิญรับชมกิจกรรมโรงเล่า หัวข้อ “ไปศาจี…ผีก็มีภาษา?” โดย อ.ดร.บุณฑริกา บุญโญ และผศ.ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 …

THE WAITING IS OVER…LET’S MEET AT ASIAN MELTING POT!

THE WAITING IS OVER…LET’S MEET AT ASIAN MELTING POT!ON 15-16 MAY 2021Pre-Registration Required You are all welcome to attend this event organized by our History Department.On behalf of Chulalongkorn University and the Asian Universities Alliance (AUA), the History Department cordially invites you to attend the online international conference “Asian Melting Pot: History through Multicultural Perspective”, […]

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโรงเล่า หัวข้อ “ไปศาจี…ผีก็มีภาษา?”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโรงเล่า หัวข้อ “ไปศาจี…ผีก็มีภาษา?”ในวันอาทิตย์นี้ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป Live ที่เพจ สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เชิญรับชมวิดีทัศน์โครงการการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญจากโครงการการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนาซึ่งดำเนินการโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เป็นผู้ดำเนินรายการและให้เสียงบรรยายวิดีทัศน์รูปแบบสารคดีในการถ่ายทอดกระบวนการการขับเคลื่อนงานของโครงการฯ ในฐานะภาคีสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างสุราและบุหรี่ในสังคมไทย โดยการสังเคราะห์องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับการป้องกันการป้องกันการดื่มสุราและการสูบบุหรี่ ตลอดจนการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงโดยใช้พลัง “บวร”#พุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม#ปัจจัยเสี่ยงหลักสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/4B5NlPb7ZS/ หรือรับชมผ่านทาง Youtube ได้ทาง https://youtu.be/PSVbrhASK64

ภาควิชาภาษาศาสตร์เปิดรับบุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาภาษาศาสตร์เปิดรับบุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ภาควิชาเปิดสอน ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 2564 …

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ได้รับเชิญจากโครงการการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญจากโครงการการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนาซึ่งดำเนินการโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เป็นผู้ดำเนินรายการและให้เสียงบรรยายวิดีทัศน์รูปแบบสารคดีในการถ่ายทอดกระบวนการการขับเคลื่อนงานของโครงการฯ ในฐานะภาคีสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างสุราและบุหรี่ในสังคมไทย โดยการสังเคราะห์องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับการป้องกันการป้องกันการดื่มสุราและการสูบบุหรี่ ตลอดจนการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงโดยใช้พลัง “บวร”#พุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม#ปัจจัยเสี่ยงหลัก สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/4B5NlPb7ZS/หรือรับชมผ่านทาง Youtube ได้ทาง https://youtu.be/PSVbrhASK64

เปิดรับสมัคร การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ( English Business Writing)

เปิดรับสมัคร การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ( English Business Writing) เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00 น. จำนวน 30 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน – 14 สิงหาคม 2564 …