รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนสิงหาคม 2564

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น.

7 สิงหาคม 2564 เรื่อง “เทพนิยายของมาดามโดนัว”
โดย อ. ดร.วณิชชา กาญจโนภาส

14 สิงหาคม 2564 เรื่อง “การ์ตูนของมาร์ฌาน ซาทราปี และสันติสถาน”
โดย รศ. ดร.พิริยะดิศ มานิตย์

21 สิงหาคม 2564 เรื่อง “ขอโทษค่ะ ฉันไม่เห็นด้วยกับคุณ : การศึกษาการแสดงความเห็นแย้งของผู้เรียนภาษาไทยชาวจีน”
โดย อาจารย์รดารัตน์ ศรีพันธ์วรสกุล

28 สิงหาคม 2564 เรื่อง “คำและสำนวนยืมแปลภาษาบาลี-สันสฤตในภาษาไทย (ตอนที่ 2)” โดย วิทยากร อาจารย์ ดร.อัสนี พูลรักษ์

ฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

[post-views]