ขอเชิญชมบันทึกวิดีโอกิจกรรมเสวนา Russian Chula Talks EDUCATION พูดคุยกับคุณรัชตินท์ วรานุจิตต์ ในหัวข้อ “การศึกษาระดับอนุบาลในประเทศรัสเซีย”

สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอกิจกรรมเสวนา Russian Chula Talks EDUCATION
พูดคุยกับคุณรัชตินท์ วรานุจิตต์ ในหัวข้อ “การศึกษาระดับ…

ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดินาร์ บุญธรรม

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดินาร์ บุญธรรม ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยโรคประจำตัว กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดินาร์ บุญธรรม ณ ศาลา 7 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 17.00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ18.00 น. สวดพระอภิธรรม ครอบครัวและมิตรสหาย เป็นเจ้าภาพ วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 18.00 น. สวดพระอภิธรรม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาควิชาประวัติศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 18.00 น. สวดพระอภิธรรม วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 10.00 น. ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 16.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ