ขอเชิญชวนท่านร่วมงานฉายภาพยนตร์และเสวนาหลังฉายภาพยนตร์เรื่อง The Teacher (Učiteľka) ผลงานผู้กำกับชาวเช็ก ญาน ฮเชรเบย์ก (Jan Hřebejk)

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (BALAC) และ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทยในฐานะผู้ร่วมจัดงานในนามกลุ่มวิเชกราด 4…

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสแก่ นิสิตอักษรศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่นายหฤษฎ์ ทะวะบุตร นางสาวอรรณา สุนทรอภิชาต และ นายสรวิชญ์ ธรรมรติวงศ์…

ขอแนะนำหนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์”แปดประเด็นภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น”

ขอแนะนำหนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์”แปดประเด็นภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น” (พิมพ์ครั้งที่ 3)…

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Evil and the Problem of Impermanence in Medieval Japanese Philosophy” โดย Yujin Nagasawa

ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Evil and the Problem of Impermanence in Medieval…

งานเสวนาออนไลน์เรื่อง “จากอักษรฯ สู่โลก Human-Centered Design”

หากคุณกำลังตั้งคำถามว่าเรียนจบคณะอักษรศาสตร์แล้ว จะประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง มาลองหาคำตอบใน งานเสวนาออนไลน์เรื่อง “จากอักษรฯ สู่โลก…

ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตด้านศิลปะระดับชาติ-นานาชาติ (โครงการช้างเผือกภาษาไทย)

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีแก่นิสิตโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตด้านศิลปะระดับชาติ-นานาชาติ (โครงการช้างเผือกภาษาไทย)…