ขอเชิญชมบันทึกวิดีโอโรงเล่า หัวข้อ“แพศยา-เกอิชา-PUTAIN: ค้ากาม ความงาม หรือศิลปะ?”

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านชมบันทึกวิดีโอโรงเล่า หัวข้อ“แพศยา-เกอิชา-PUTAIN: ค้ากาม ความงาม หรือศิลปะ?” เวลา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

วงเล่าโดย

ผศ. ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี
อ.จิระศักดิ์ อัจฉริยยศ
ผศ. ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว
อ. ดร.บุณฑริกา บุญโญ

รับชมวิดีโอย้อนหลังได้ ที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง