รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนตุลาคม 2564

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนตุลาคม 2564 ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น.

23 ตุลาคม 2564 เรื่อง “การแก้ปัญหาช่องว่างของการอธิบายในจิตปรัชญา”
วิทยากร คุณพงศ์ศิริ ศรีวรรธนะ

30 ตุลาคม 2564 เรื่อง “ปัญหาความคิดเชิงพลวัต (Cognitive Dynamics)”
วิทยากร อาจารย์ไพลิน ปิ่นสำอางค์


ผู้ดำเนินรายการ ผศ. ดร.กนิษฐ์ ศิริจันทร์
ฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง