รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนมกราคม 2565

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนมกราคม 2565 ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น.

1 มกราคม 2565
เรื่อง “แนวคิดเรื่องการอุทิศบุญในสังคมไทย” โดย พระมหาอนุกูล เงางาม ดำเนินรายการโดย อ. ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์

15 มกราคม 2565 เรื่อง “วาสันติกสวัปนะ : การดัดแปลง A Midsummer Night‘s Dream ของเชกสเปียร์เป็นละครสันสกฤต”
โดย คุณพิชญาวุฒิ กุมภิโร
ดำเนินรายการโดย อ. ดร.อรุณวรรณ คงมีผล

29 มกราคม 2565 เรื่อง “การเติบโตของวงการ E-sport เกาหลี”
โดย ผศ. ดร.กมล บุษบรรณ์
ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร.มานพ อาดัม


ฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

[post-views]