รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนมิถุนายน 2565

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนมิถุนายน ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น.

4 มิถุนายน 2565
เรื่อง “วรรณกรรมลาตินอเมริกา 5 ศตวรรษ: จินตนาการ พื้นที่ และชนชายขอบ”
โดย รศ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ

11 มิถุนายน 2565
เรื่อง “บริบทสังคมการเมืองของประเทศสเปน ในช่วงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสเปนของรัชกาลที่ 9”
โดย ผศ. ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล

18 มิถุนายน 2565
เรื่อง “เมื่อเงามืดแห่งโลกเสมือนจริงรุกล้ำสู่โลกจริงในเอเรบอส” ของอัวร์ซูลา โพซนันส์กี
โดย รศ. ดร.ศิริพร ศรีวรกานต์
ดำเนินรายการโดย อ. ดร.ณัชพล บุญประเสริฐกิจ

25 มิถุนายน 2565
เรื่อง “ตัวละครผู้ก่อเหตุระรานทางไซเบอร์และการเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างความผิดตามกฎหมายกับความผิดด้านคุณธรรม”
โดย รศ. ดร.ศิริพร ศรีวรกานต์
ผู้ดำเนินรายการโดย อ. ดร.ณัชพล บุญประเสริฐกิจ


ฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันอานันทมหิดล